Πακέτο training SAP Business One 40 A/Ω (40 hours Bundle)

 

Το πακέτο των 40 ανθρωποωρών περιλαμβάνει εξειδικευμένα σεμινάρια και παραμετροποιήσεις του συστήματος SAP Business One σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών. Εφόσον ο πέλατης εντοπίσει τις περιοχές τις οποίες του χρειάζονται εκπαίδευση, το κοινοποιεί στην Alexander Moore ώστε να οριστεί ο κατάλληλος έμπειρος εκπαιδευτής για την περιοχή αυτή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: την διαχείρηση λογιστηρίου, τα My data, τη διαχείριση παγιών, τη διαχείριση πωλήσεων, τη διαχείριση αγορών, την εμπορική πολιτική, τη διαχείριση αποθήκης, τη διαχείριση παραγωγής, τη διαχείριση έργων και τεχνική υποστήριξη. 

 

Κωδικός κατασκευαστή: ALEXANDERMOO00000035

Yπηρεσίες Παραμετροποίησης Συστήματος SAP Business One (Α/Ω)

 

Το πακέτο εκπαίδευσης χρηστών του συστήματος SAP Business One περιλαμβάνει εξειδικευμένα σεμινάρια σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών. Εφόσον ο πελάτης εντοπίσει τις περιοχές στις οποίες τα στελέχη του χρειάζονται εκπαίδευση το κοινοποιεί στην Alexander Moore ώστε να οριστεί ο κατάλληλος έμπειρος εκπαιδευτής για την περιοχή αυτή. Η εκπαίδευση ενδεικτικά περιλαμβάνει τη διαχείριση λογιστηρίου, το my data, τη διαχείριση παγίων, τη διαχείριση πωλήσεων, τη διαχείριση αγορών, την εμπορική πολιτική, τη διαχείριση αποθήκης, τη διαχείριση παραγωγής, τη διαχείριση έργων, την τεχνική υποστήριξη.

 

Κωδικός κατασκευαστή: ALEXANDERMOO00000041

Εκπαίδευση - Παραμετροποίηση SAP Business One: Πακέτο 50 ωρών (50 hours Bundle)

 

Το πακέτο των 50 ανθρωποωρών περιλαμβάνει εξειδικευμένα σεμινάρια και παραμετροποιήσεις του συστήματος SAP Business One σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών. Εφόσον ο πέλατης εντοπίσει τις περιοχές τις οποίες του χρειάζονται εκπαίδευση, το κοινοποιεί στην Alexander Moore ώστε να οριστεί ο κατάλληλος έμπειρος εκπαιδευτής για την περιοχή αυτή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: την διαχείρηση λογιστηρίου, τα My data, τη διαχείριση παγιών, τη διαχείριση πωλήσεων, τη διαχείριση αγορών, την εμπορική πολιτική, τη διαχείριση αποθήκης, τη διαχείριση παραγωγής, τη διαχείριση έργων και τεχνική υποστήριξη. 

 

Κωδικός κατασκευαστή: ALEXANDERMOO00000033

Πακέτο Αναφορών Β.I. (Business Intelligence) 

 
Το πακέτο αναφορών B.I. Business Intelligence αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση ενημέρωσης, τόσο προς την διοίκηση, όσο και προς τα πιο κυρία επιχειρησιακά τμήματα. Ο σκοπός του είναι να κάνει data-visualizing και να δημιουργηθούν δείκτες απόδοσης για τις πιο κρίσιμες λειτουργίες της επιχείρησης. H λύση αυτή είναι συμβατή με διαφορετικά εργαλεία B.Ι. όπως είναι το POWER BI της Microsoft και το upload analytics.


Οι βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες οι οποίες περιλαμβάνει είναι: 
• Η οικονομική διαχείριση.
• Η διαχείριση λογιστηρίου.
• Η διαχείριση αποθήκης.
• Η διαχείριση σχέσεων με πελάτες, CRM (Customer Relationship Management).
• Η διαχείριση αποθήκης και αποθεμάτων.
• Ο προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής.
• Η διαχείριση έργων.
• Η προληπτική και επεμβατική συντήρηση.

 

Κωδικός κατασκευαστή: ALEXANDERMOO00000040

Εκπαίδευση - Παραμετροποίηση SAP Business One: Πακέτο 100 ωρών (100 hours Bundle)

 

Το πακέτο των 100 ανθρωποωρών περιλαμβάνει εξειδικευμένα σεμινάρια και παραμετροποιήσεις του συστήματος SAP Business One σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών. Εφόσον ο πέλατης εντοπίσει τις περιοχές τις οποίες του χρειάζονται εκπαίδευση, το κοινοποιεί στην Alexander Moore ώστε να οριστεί ο κατάλληλος έμπειρος εκπαιδευτής για την περιοχή αυτή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: την διαχείρηση λογιστηρίου, τα My data, τη διαχείριση παγιών, τη διαχείριση πωλήσεων, τη διαχείριση αγορών, την εμπορική πολιτική, τη διαχείριση αποθήκης, τη διαχείριση παραγωγής, τη διαχείριση έργων και τεχνική υποστήριξη. 

 

Κωδικός κατασκευαστή: ALEXANDERMOO00000034

 

Page 3 of 3

!-- Snitcher analytics code -->