Διαχείριση Εργων

Διαχειρίζεστε Εργα? Σίγουρα!!!

Από την κατασκευή ενός κτιρίου μέχρι την διαχείριση marketing campaigns είναι βέβαιο πως έχετε πολλαπλές ανάγκες.

Το SAP Business One με απλό και εύκολο τρόπο σας δίνει όλα τα αναγκαία εργαλεία, όπως.

 • Διαχείριση Εργων
 • Οικονομική Παρακολούθηση
 • Διαχείριση Δραστηριότητων
 • Διαχείριση Εγγράφων
 • Εγκρίσεις
 • Business Intelligence
 • KPI's
 • Προυπολογισμός Εργου

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

H Voltalia Hellas υλοποιεί SAP Business One

H Voltalia Hellas θυγατρική του Voltalia Group (France) υλοποιεί SAP Business One με συνεργάτη την Alexander Moore. Η υλοποίηση αφορά τόσο την μητρική εταιρεία όσο και τα ενεργειακά πάρκα που διαχειρίζεται στην Ελλάδα. Η υλοποίηση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Φυσική και Οικονομική Διαχείριση Εργων
 • Διαχείριση Ενεργειακών Πάρκων
 • Οικονομική Διαχείριση, IFRS
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Business Intelligence ομίλου
 • Διαχείριση Ειδών
 • Μισθοδοσία Προσωπικού

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Προγραμματισμός & Ελεγχος Υλικών (MRP I)

To SAP Business One (ERP) είναι ο Global leader στον τομέα του Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής, σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη του Gartner. Δείτε στο video που ακολουθεί με ποιο τρόπο σας υποστηρίζει στον προγραμματισμό και έλεγχο των Υλικών.

Η πλούσια λειτουργικότητα ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 • Προγραμματισμός Εντολών Παραγωγής
 • Προγραμματισμός Υλικών
 • Διαχείριση Ανεξάρτητης Ζήτησης
 • Διαχείριση Εξαρτημένης Ζήτησης (με στατιστικά μοδέλα)
 • Leadtime Προμηθευτών
 • Διαχείριση Ελάχιστου Μέγιστου Αποθέματος
 • Εγκριτικές Ροές
 • Σενάρια Προσομείωσης
 • KPI's & Analytics

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τεχνική Υποστήριξη

Στο Video που ακολουθεί δείτε πως το SAP Business One (ERP) διαχεiρίζεται την τεχνική υποστήριξη. 

Η διαχείριση ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 • Service Level Agreement (SLA)
 • Διαχείριση Εγγυήσεων
 • Διαχείριση Προσφορών
 • Χρησιδάνεια
 • RMA
 • Service Mobile App
 • Business Intelligence
 • Bάση Γνώσης
 • KPI's
 • Διαχείριση Αποθήκης Ανταλλακτικών
 • Εγκριτικές Ροές

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Page 1 of 2

!-- Snitcher analytics code -->