alexander-moore1w2.jpg

Deep Learning

Το Deep Learning είναι ένα subset του Machine Learning, όπου τα νευρικά δίκτυα - αλγόριθμοι εμπνευσμένοι από τον ανθρώπινο εγκέφαλο - μαθαίνουν από μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Οι αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης εκτελούν μια εργασία επανειλημμένα και σταδιακά βελτιώνουν το αποτέλεσμα, χάρη σε βαθιά επίπεδα που επιτρέπουν την προοδευτική μάθηση.

Είναι μέρος μιας ευρύτερης οικογένειας μεθόδων Machine Learning που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Watson Assistant

Ο εξυπνότερος AI assistant για επιχειρήσεις.

Το Watson Assistant είναι μια πλατφόρμα AI συνομιλίας, που σας βοηθά να παρέχετε στους πελάτες γρήγορες, απλές και ακριβείς απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, σε οποιαδήποτε εφαρμογή, συσκευή ή κανάλι.
Αυτοματοποιώντας τις απαντήσεις σε κοινές ερωτήσεις, ο Βοηθός Watson μειώνει το βάρος για τους αντιπροσώπους σας και τον κίνδυνο διακοπής κατά τις ώρες αιχμής. Αυτό επιτρέπει στους αντιπροσώπους σας να επικεντρώνονται σε περίπλοκες περιπτώσεις χρήσης - όχι σε επαναλαμβανόμενες απαντήσεις - και βοηθά τους πελάτες να επιλύσουν προβλήματα ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Watson Speech to Text

Το Watson Speech to Text είναι μια λύση που βασίζεται στο cloud και χρησιμοποιεί αλγόριθμους AI βαθιάς μάθησης για την εφαρμογή γνώσεων σχετικά με τη γραμματική, τη δομή της γλώσσας και τη σύνθεση ήχου / φωνητικού σήματος για τη δημιουργία προσαρμόσιμης αναγνώρισης ομιλίας για βέλτιστη μεταγραφή κειμένου.

Μεταγράψτε τον ήχο σας σε πραγματικό χρόνο ή μέσω ανεβασμένων batch αρχείων χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα μοντέλα γλωσσών που διαθέτουμε εκτός λειτουργίας, τις επιλογές συχνότητας ήχου και τις λειτουργίες εξόδου μεταγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Watson Visual Recognition

Γρήγορη κατηγοριοποίηση εικόνων με την εύχρηστη εκπαιδευτική εμπειρία του Watson Visual Recognition.

Κατανοήστε το περιεχόμενο μιας εικόνας γρήγορα και εύκολα.
Τα προ-εκπαιδευμένα μοντέλα μας σάς επιτρέπουν να αναλύετε εικόνες για αντικείμενα, χρώματα, φαγητό και άλλα θέματα για πληροφορίες σχετικά με το οπτικό σας περιεχόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΙΒΜ Watson IoT Platform

Συλλέξτε και επεξεργαστείτε δεδομένα IoT γρήγορα και εύκολα με την πλατφόρμα Watson IoT ™

Μέσω του IBM Cloud, η εταιρεία σας μπορεί  να προσαρμοστεί γρήγορα στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια, το απόρρητο ή τα επίπεδα κινδύνου.

Οπτικοποιήστε, αναλύστε και ενεργήστε:
Επωφεληθείτε από την υπηρεσία ανάλυσης για οπτικοποίηση και ανάλυση που βασίζεται σε Artificial Intelligence στο Cloud. Παρέχει στον κλάδο της επιχείρησής σας έναν εκτεταμένο κατάλογο αναλυτικών λειτουργιών για τον εμπλουτισμό, την αύξηση και την απόκτηση πληροφοριών από τα δεδομένα με απλό και διαισθητικό τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Energy Utilities 360 for SAP Analytics Cloud

Για κάθε εταιρεία παροχής ενέργειας είναι σημαντικό να κατέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των πελατών και της κατανάλωσης ενέργειας τους, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτύχει καλύτερη αποδοτικότητα και να μειωθούν αποτελεσματικά τα λειτουργικά και όχι μόνο κόστη της.

Ακόμη, μπορεί να προβλέψει την συμπεριφορά των πελατών, να διαχωρίσει τους πελάτες σε κατηγορίες και να κάνει προγνώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

AXL Imperial 8 point Temperature Measurement Smart Industrial Kit

Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας είναι ζωτικής σημασίας για τη παραγωγή βάσει προτύπων, την ασφάλεια κατά την εργασία, την παραγωγικότητα και την μείωση του κόστους.

Το Kit αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που μπορεί να εφαρμοστεί σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα όπως είναι οι βιομηχανικοί φούρνοι, ψυκτικοί χώροι, γραμμές αποθήκευσης και χώροι αποθήκευσης. Ο Controller παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να διαχειριστεί και τα 8 PID ανεξάρτητα και πλήρως διαμορφώσιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

!-- Snitcher analytics code -->