Προγραμματισμός & Ελεγχος Υλικών (MRP I)

To SAP Business One (ERP) είναι ο Global leader στον τομέα του Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής, σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη του Gartner. Δείτε στο video που ακολουθεί με ποιο τρόπο σας υποστηρίζει στον προγραμματισμό και έλεγχο των Υλικών.

Η πλούσια λειτουργικότητα ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Προγραμματισμός Εντολών Παραγωγής
  • Προγραμματισμός Υλικών
  • Διαχείριση Ανεξάρτητης Ζήτησης
  • Διαχείριση Εξαρτημένης Ζήτησης (με στατιστικά μοδέλα)
  • Leadtime Προμηθευτών
  • Διαχείριση Ελάχιστου Μέγιστου Αποθέματος
  • Εγκριτικές Ροές
  • Σενάρια Προσομείωσης
  • KPI's & Analytics

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

!-- Snitcher analytics code -->